QR code: mã vạch thế hệ mới

QR code: mã vạch thế hệ mới

  Mã vạch là một trong những khái niệm quen thuộc trên sản phẩm. Ngày nay, mã vạch QR code ra đời tạo nên một bước đột phá về công nghệ. QR code là từ viết tắt của Quick response code (Mã phản hồi nhanh) hay mã vạch ma trận (matrix-barcode). QR code là dạng […]

Xem Thêm